O wyzwaniach wynikających z trudnej sytuacji polityczno- ekonomicznej w Polsce i na świecie, przed jakimi musi stanąć w nadchodzącym roku społeczność akademicka UJ, o dramatycznie wzrastających kosztach utrzymania i funkcjonowania Uniwersytetu mówił w swoim wystąpieniu inauguracyjnym rektor UJ prof. Jacek Popiel. – Rok akademicki 2022/2023 na pewno nie będzie łatwy. Wierzę jednak, że wspólnie uda się nam pokonać przeciwności i poprzez nasze osiągnięcia dydaktyczne, badawcze, organizacyjne zapisać kolejną godną kartę w wielowiekowej historii naszej Uczelni – akcentował 1 października 2022 w Auditorium Maximum. Tekst tego wystąpienia otwiera listopadowe wydanie „Alma Mater”. Ponadto na kartach pisma, oprócz refleksji nad niepewną przyszłością i relacji z bieżących wydarzeń, nie zapominamy o przeszłości.

Zgodnie z tradycją przywołujemy w pamięci 184 osoby podstępnie aresztowane przez niemieckich okupantów w Collegium Novum, bądź w jego pobliżu, podczas Aktion gegen Universitäts- -Professoren, czyli tzw. Sonderaktion Krakau. Ten bezprecedensowy zamach na polską inteligencję, przeprowadzony 6 listopada 1939, zebrał śmiertelne żniwo, gdyż wielu z wówczas uwięzionych nie podołało warunkom niemieckich obozów koncentracyjnych, do których ostatecznie zostali wywiezieni.

Chwilę refleksji poświęcamy także dawno i niedawno zmarłym członkom naszej wspólnoty akademickiej. Przypominamy znaczenie i dorobek profesorów: Stanisława Pigonia, Franciszka Ziejki, Piotra Ignacego Łady Bieńkowskiego, Renaty Dutkowej, Tadeusza Lewickiego.

Z ogromnym smutkiem żegnamy tych, którzy odeszli w ostatnich miesiącach – prof. Bożennę Wyrozumską, prof. Barbarę Małecką, dr Alicję Małecką, Wandę Szajowską, Agnieszkę Zwadło, prof. Marka Zembalę, prof. Karola Derwicha, a także naszego dobrego kolegę – fotografa Jerzego Sawicza...

Pełni zadumy, odtwarzamy niedawne spotkania i rozmowy, uświadamiając sobie, że dzieli nas tylko czas...

Rita Pagacz-Moczarska

listopad 236 / 2022