Zamiast wyczekiwać końca pandemii, musimy wszyscy szukać sposobów na życie z wirusem – akcentują członkowie interdyscyplinarnego zespołu doradczego Polskiej Akademii Nauk ds. COVID-19. W ogłoszonym 2 marca 2021 swoim dwunastym komunikacie, który w całości dostępny jest na łamach bieżącego wydania „Alma Mater”, przewidują, że nie będzie, niestety, szybkiego powrotu do świata sprzed pandemii. Skoro więc – jak podkreślają – zasady społecznego dystansowania się pozostaną z nami na dłużej, trzeba wymyślić takie ich formy, które będą spełniać wymogi przeciwepidemiczne, ale zarazem umożliwią nam w miarę normalne funkcjonowanie.

Od 23 lutego prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. W kolejce na swoją turę szczepień czekają także pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, między innymi pracownicy administracji czy obsługi technicznej. Bo stopniowy powrót do w miarę normalnego funkcjonowania uczelni możliwy będzie dopiero wtedy, gdy program szczepień obejmie również tę grupę osób. Z nadzieją, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości, czekają studenci, których pandemia w sposób okrutny pozbawiła radości studiowania i którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 nadal, w zdecydowanej większości, kształcić się będą w systemie on-line. Na możliwość studiowania w trybie stacjonarnym liczą także tegoroczni maturzyści. – Okres studiów to nie tylko czas nauki, ale nawiązywania kontaktów i budowania nowych relacji, a dla wielu osób pierwszy okres samodzielnego życia z dala od rodziców. Tego czasu nie uda się nadrobić, więc nie powinniśmy dopuścić, aby te lata zostały stracone – podkreśla prorektor UJ prof. Tomasz Grodzicki w wywiadzie zamieszczonym w tej edycji pisma. Na temat konsekwencji i wyzwań zdalnego kształcenia, emocjonalnych problemów, z jakimi zmagają się teraz młodzi ludzie, a także rekrutacji w czasie pandemii wypowiadają się też autorzy kilku innych artykułów, składających się na to wydanie „Alma Mater”.

W numerze ponadto stanowisko Senatu UJ w sprawie trybu wprowadzenia zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz teksty prezentujące stanowisko KRASP w kwestii Pakietu Wolności Akademickiej i programu szczepień przeciw COVID-19. Na uwagę zasługują też artykuły poświęcone unikatowej kolekcji motyli zakupionej przez Uniwersytet od Imre Friváldskiego, muzycznemu Paryżowi w okresie międzywojennym i Marii Modrakowskiej – jednej z najbardziej znanych wówczas śpiewaczek. Nie brak również informacji dotyczących bieżących wydarzeń i dowodów angażowania się społeczności akademickiej UJ w najróżniejsze przedsięwzięcia, co tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że szybki powrót do normalności na Uniwersytecie Jagiellońskim jest pragnieniem powszechnym.

Rita Pagacz-Moczarska

luty - marzec 222-223 / 2021