11 listopada 2018 Polacy świętowali stulecie odzyskania niepodległości, wywalczonej po 123 latach zaborów. Uroczystości jubileuszowe, w które aktywnie włącza się też Uniwersytet Jagielloński, są okazja nie tylko do świętowania i radości, ale także do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszego kraju, jak również do zadumy nad tymi, którzy za wolność naszej Ojczyzny poświęcili życie. – Wspominając bohaterów tamtych dni, społeczność akademicka UJ pochyla głowy przed upamiętniającą ich czyny tablicą znajdującą się w Collegium Novum oraz przy Dębie Wolności – akcentował rektor UJ prof. Wojciech Nowak 1 października 2018 w Auditorium Maximum, inaugurując 655. rok akademicki najstarszej polskiej uczelni.

6 listopada 2018 chwile refleksji poświęciliśmy także uczonym aresztowanym podczas słynnej Sonderaktion Krakau, w związku z przypadającą tego dnia 79. rocznicą dramatycznych wydarzeń, kiedy to niemieccy okupanci podstępnie aresztowali 183 osoby, które 6 listopada 1939 przybyły na wykład SS-Sturmbannführera Bruno Müllera do Collegium Novum bądź przebywały w pobliżu uniwersyteckiego gmachu znajdującego się przy ul. Gołębiej 24. Wśród uwiezionych byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni Krakowa. Społeczność akademicka Krakowa oddaje hołd ofiarom tego brutalnego zamachu na polską inteligencję, składając wiązanki kwiatów przed pamiątkową tablicą przy ul. Wrocławskiej 82, przy Dębie Wolności, a także przed pamiątkowymi tablicami w Collegium Novum. 6 listopada 2018 w auli tego gmachu zorganizowana została główna część uroczystości, której szczególnymi akcentami były wystąpienia rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka oraz przewodniczącego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, a także Apel Pamięci oraz wystąpienie prorektor UJ ds. rozwoju prof. Doroty Malec, poświęcone historii Dębu Wolności.

Tego dnia pojawiły się kwiaty i zapłonęły znicze na grobach profesorów szkół wyższych Krakowa pochowanych na cmentarzu Rakowickim i cmentarzu na Salwatorze.

W bieżącym wydaniu „Alma Mater”, przypominając wydarzenia związane z Sonderaktion Krakau, kierujemy uwagę na losy krakowskich uczonych zmarłych w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. A w ramach Akademickiego Dnia Pamięci wspominamy wszystkich, którzy na zawsze odeszli z naszej uniwersyteckiej społeczności...

Rita Pagacz-Moczarska

listopad 203 / 2018