Zapowiada się ciekawy rok. Pełen wyzwań, wyborów i zmian, związanych nie tylko z polityką. Na blisko 140 publicznych uczelniach wybrani zostaną rektorzy na kadencję 2024–2028. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzonej w życie w lutym 2023 roku, o to stanowisko obecnie ubiegać się mogą osoby, które nie ukończyły 70 lat. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nowego rektora, wyłonionego w głosowaniu kolegium elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uczelni, poznamy w kwietniu 2024 roku. Relacje z poszczególnych etapów procesu wyborczego wszystkich władz Uczelni pojawiać się będą w kolejnych numerach „Alma Mater”. W tym natomiast warto zwrócić uwagę na artykuły poświęcone refleksjom o dziedzictwie akademickim Rzeczypospolitej w 84. rocznicę tzw. Sonderaktion Krakau, 50-leciu krakowskiej teatrologii i filmoznawstwa, badaniom Aleksandra Brücknera nad językiem polskim czy Akademii Goncourtów, której członkowie pod koniec października 2023 roku obradowali w auli Collegium Maius, a w Instytucie Filologii Romańskiej UJ spotkali się z krakowskimi studentami.

Zachęcam także do przeczytania wywiadu – z prof. Magdaleną Popiel oraz dr. hab. Tomaszem Bilczewskim, profesorem UJ – dotyczącego VIII Światowego Kongresu Polonistów, zorganizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim pod intrygującym hasłem Filologia – od / nowa.

Polecam również dwa teksty poświęcone znakomitemu i niezwykle wszechstronnemu artyście Janowi Bukowskiemu – twórcy polichromii i witraży w krakowskich obiektach sakralnych i użyteczności publicznej, autorowi, między innymi, wystroju sali obrad krakowskiego magistratu, a także, w latach 1904–1915, kierownikowi artystycznemu drukarni UJ.

Mam nadzieję, że wzrok Czytelników przyciągną też prace krakowskiej artystki Lucyny Kuśnierczyk prezentowane w GALERII „ALMA MATER”, bogato ilustrowany materiał nawiązujący do wyjątkowej kolekcji ponad 1200 zabytkowych naczyń do soli, znajdujących się w wielickim Muzeum Żup Krakowskich, tekst o zwierzętach na trwałe wpisanych w historię najstarszej polskiej uczelni oraz artykuły, których bohaterami są: pisarz na czas nie-pokoju – Jan Józef Szczepański, podążający przez życie z geografią – prof. Antoni Jackowski czy angielska pisarka i podróżniczka Amelia B. Edwards.

Serdecznie zapraszam do lektury, jednocześnie życząc Państwu – w imieniu swoim i redakcji – zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 2024 roku wszelkiej pomyślności i dobrych wyborów.

Rita Pagacz-Moczarska

grudzień - styczeń 246 - 247 / 2023 / 2024