Jesteśmy obecni w europejskiej przestrzeni badawczej i wspólnie z innymi europejskimi uniwersytetami zrzeszonymi w sieci UNA Europa aspirujemy do miana tzw. Uniwersytetu Europejskiego. Chcemy w ten sposób podkreślić naszą przynależność do Wspólnej Europy – bo to droga, którą 655 lat temu zapoczątkował król Kazimierz Wielki, zakładając naszą Uczelnię – mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak 10 maja 2019 w auli Collegium Novum podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ zorganizowanego z okazji Święta UJ. – Tworzymy otwarty, różnorodny i wielowymiarowy w aspekcie kulturowym uniwersytet. Na takiejwłaśnie uczelni chcą dziś kształcić się młodzi ludzie. Dowodem na to jest fakt, że zainteresowanie studiamina UJ, pomimo zaostrzonych w tym roku wymogów, jest wśród nich wciąż ogromne. Zaostrzenie w naborze na rok akademicki 2019/2020 dotyczy tego, że na jednolite studia magisterskie oraz pierwszego stopnia uwzględniane są tylko wyniki z pisemnej matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Niewiele zmieniło się, jeśli chodzi natomiast o limity przyjęć – dla tegorocznych kandydatów marzących o kształceniu się na najstarszej polskiej uczelni, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowano blisko 15 tysięcy miejsc. Nowością są studia na pięciu nowych kierunkach: chemii zrównoważonego rozwoju, studiach afrykańskich (w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia), pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia stacjonarne jednolite magisterskie), European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz języku rosyjskim w tłumaczeniach specjalistycznych (w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia). Czy w tym roku, tak jak w ubiegłym, największym zainteresowaniem kandydatów cieszyć się będą: prawo, kierunek lekarski, psychologia, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie, farmacja, informatyka i kierunek lekarsko-dentystyczny? Zobaczymy.

Warto też podkreślić, że do ważnych przedsięwzięć realizowanych ostatnio na Uniwersytecie Jagiellońskim, podobnie zresztą jak w innych szkołach wyższych w całej Polsce, należy wdrażanie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwanej Ustawy 2.0. I choć, jak zaznaczył w swoim wystąpieniu 10 maja rektor UJ prof. Wojciech Nowak, nie jest to proces łatwy i w wielu punktach budzi kontrowersje – to poszczególne jego etapy, o których mówi ustawa, wprowadzane są zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Jednym z nich, niezmiernie istotnym, było przyjęcie przez Senat UJnowego Statutu Uczelni, co nastąpiło jednogłośnie 29 maja 2019. Dokument ten, składający się z 11 rozdziałów, zgodnie z ustawą wejdzie w życie 1 października 2019. O szczegółach dotyczących wdrażania nowej ustawy, a także o wynikach tegorocznej rekrutacji będzie mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie, który pojawi się w październikowym wydaniu „Alma Mater”.

W tym numerze natomiast szczególnie polecam relację z tegorocznych obchodów 655. rocznicy założenia Uczelni, rozmowę z dyrektorem Instytutu Konfucjusza w Krakowie dr. Bogdanem Zemankiem oraz artykuł poświęcony najnowszej książ-ce prof. Andrzeja Szczerskiego, dotyczącej sztuki czasów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Zachęcam też do przeczytania kolejnego odcinka „Smaku życia”, poświęconego niegabinetowemu poloniście, czyli prof. Stanisławowi Balbusowi. Warte uwagi są również teksty, z których dowiedzieć się można o niesamowitym świecie mikrobiomu, pierwszych śladach osadnictwa w Jordanii czy stosowaniu grzybów jadalnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, między innymi, w celu poprawy procesów związanych z pamięcią. Zapraszam do lektury przygotowanej specjalnie na wakacje!

Rita Pagacz-Moczarska

lato 210 / 2019