Inauguracja 655. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się 1 października 2018 w Auditorium Maximum. Zgodnie z tradycją poprzedzi ją uroczysta msza św., którą w kolegiacie św. Anny odprawi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Następnie wielobarwny orszak przedstawicieli władz Uczelni oraz profesorów reprezentujących wszystkie wydziały Uniwersytetu wyruszy z Collegium Maius i ulicą św. Anny, Plantami, oraz ulicami Piłsudskiego i Wenecja przejdzie do Auditorium Maximum. W uroczystości wezmą udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, przedstawiciele miasta i województwa, posłowie na Sejm i senatorowie RP, przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa, korpusu dyplomatycznego, reprezentanci różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Nie zabraknie także rektorów UJ poprzednich kadencji prof.prof. Franciszka Ziejki i Karola Musioła, jak również rektorów szkół wyższych Krakowa i Małopolski, reprezentantów świata kultury i duchowieństwa oraz przedstawicieli doktorantów, studentów, pracowników administracji, darczyńców i przyjaciół Uczelni. Podczas tegorocznej uroczystości, którą poprowadzi rektor UJ prof. Wojciech Nowak, za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu pięciu ostatnich lat kalendarzowych Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński” uhonorowani zostaną: prof. Tomasz Guzik (w dziedzinie nauk medycznych) oraz prof. Jerzy Jurkiewicz (w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych). Dyplomy gratulacyjne otrzymają dr Michał Németh z Wydziału Filologicznego oraz dr Tomasz Żuradzki z Wydziału Filozoficznego, którzy po raz pierwszy w historii Uniwersytetu zostali laureatami prestiżowych grantów European Research Council – ERC. Uroczyste ślubowanie w obecności rektora, prorektorów, członków Senatu UJ i wszystkich zgromadzonych gości złożą przedstawiciele studentów pierwszego roku UJ. Ostatnim punktem programu będzie wykład prof. Ryszarda Markiewicza, dotyczący sztucznej inteligencji i własności intelektualnej.

Po południu, o godzinie 17, w Auditorium Maximum wystąpi
Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.

Jaki będzie 655. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim?
O tym, co czeka Uczelnię w ciągu najbliższych miesięcy
w związku z wejściem w życie 1 października 2018 nowej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mówi w wywiadzie otwierającym
bieżące wydanie „Alma Mater” rektor UJ prof. Wojciech
Nowak.

W numerze ponadto wiele innych wyjątkowych artykułów
i fotografii, na które warto zwrócić uwagę.

Zapraszam serdecznie!

Rita Pagacz-Moczarska

październik 202 / 2018