Najstarsza polska uczelnia rozpoczyna 652. rok akademicki. Wyjątkowy charakter nada temu wydarzeniu udział prezydenta RP Andrzeja Dudy – absolwenta i pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – w uroczystości inauguracyjnej, która odbędzie się 1 października 2015 w Auditorium Maximum. Poprzedzi ją msza święta odprawiona za pomyślność Uczelni w kolegiacie św. Anny przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza oraz tradycyjny pochód profesorów ulicami miasta.

Wydarzenie stanie się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, a także Nagród Rektora UJ „Laur Jagielloński". Jak zawsze, uczestniczyć w nim będą studenci pierwszego roku, których 32 przedstawicieli weźmie udział w immatrykulacji. Wykład inauguracyjny o innowacyjności w naukach humanistycznych wygłosi prof. Ryszard Nycz, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ.

– Rok akademicki 2015/2016, w dużej mierze, zapowiada się jako rok kontynuacji – mówi w wywiadzie otwierającym bieżące wydanie „Alma Mater" rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Nadal wiele uwagi wymagać będą sprawy związane z inwestycjami. Kontynuowane będą również działania dotyczące rozwoju współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie w językach obcych.

W nowym roku akademickim ważnym wydarzeniem dla społeczności uniwersyteckiej staną się wybory władz Uczelni na kadencję 2016–2020. Ale to nie tylko one przede wszystkim powinny skupić uwagę środowiska. Zdaniem rektora UJ trzeba pilnie zająć się reorganizacją szkolnictwa wyższego w Polsce, bo bez generalnych zmian programowych bardzo trudno będzie nam zrobić krok do przodu.

Zapowiada się więc ciekawy rok, pełen wrażeń i merytorycznych dyskusji.

Rita Pagacz-Moczarska

październik 177 / 2015