W jubileuszowym 650. roku akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcić się będzie około 50 tysięcy studentów. – Wierzę, że suma naszych indywidualnych starań uczyni ten nadchodzący czas owocnym i kreatywnym – podkreślił podczas inauguracyjnego wystąpienia rektor UJ prof. Wojciech Nowak, kierując te słowa także do 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2,6 tysiąca osób pozostałej kadry nauczycielskiej oraz ponad 3,5 tysiąca pracowników administracyjnych zatrudnionych obecnie na Uczelni. Rok akademicki 2013/2014 pełen będzie wyjątkowych przedsięwzięć, upamiętniających powstanie najstarszej polskiej uczelni. Ale nie tylko. Zamierzeniem władz UJ jest bowiem, by okres jubileuszu zapisał się również jako czas ważnych dyskusji o odpowiedzialności za przyszłość nauki i edukację młodych ludzi. Punktem centralnym debaty stanie się, zaplanowany na marzec 2014 roku, Kongres Kultury Akademickiej. Nad jego organizacją, z ramienia Uniwersytetu, czuwa prof. Piotr Sztompka, z którym rozmowa ukaże się w grudniowo-styczniowym wydaniu pisma.

Bieżący numer stanowi natomiast przegląd najważniejszych wydarzeń minionych kilku miesięcy. Jego atutem jest różnorodność. Wydanie otwiera relacja z inauguracji oraz podsumowanie tegorocznych rankingów. W dziale SCIENTIA o badaniach naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim pisze prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn. W cyklu „Smak życia" bohaterem kolejnego reportażu jest prof. Zdzisław Żak. Inne obszerne artykuły poświęcone zostały wybitnym uczonym, wyróżnionym ostatnio przez UJ tytułami doktora honoris causa i profesora honorowego. W dziale HISTORIA MAGISTRA VITAE warto zwrócić uwagę na tekst prof. Andrzeja Chwalby o inauguracjach organizowanych w Collegium Novum po 1945 roku, a także na przejmującą opowieść Sybiraka Jerzego Kozińskiego.

W listopadowym wydaniu „Alma Mater" nie mogło zabraknąć wspomnień. Zostały one poświęcone historycznym postaciom związanym z Uniwersytetem, ale też osobom, których dopiero od niedawna nie ma już wśród nas...

Rita Pagacz-Moczarska

listopad 160 / 2013