Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 649. rok akademicki. Czy przebiegać on będzie pod hasłem rewolucyjnych zmian?

Minister Barbara Kudrycka, w liście skierowanym do środowiska akademickiego z okazji tegorocznej inauguracji, twierdzi, że będzie to czas sprzyjający wykorzystywaniu nowych szans i możliwości, jakie daje uczelniom znowelizowane w 2011 roku prawo o szkolnictwie wyższym. – Wprowadzane zmiany pozwalają kadrze akademickiej autonomicznie tworzyć nowe kierunki i programy studiów, które będą odpowiedzią na nieustannie rozwijającą się wiedzę oraz na oczekiwania rynku pracy. Programy kształcenia mogą być układane wspólnie z wybitnymi przedstawicielami pracodawców, a mechanizmy komercjalizowania wyników innowacyjnych badań przyczyniać się do rozwoju gospodarki – zaznacza Pani Minister. – Trud wdrażania zmian zrekompensują zagwarantowane podwyżki i wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. Uczelnie, na których spoczywa powinność realizowania ustawowych zmian, w pełni zasługują na zwiększenie funduszy na wynagrodzenia. Dlatego płace na uczelniach w 2013 roku wzrosną średnio o 9,14 procent. A w kolejnych latach podwyżki zostaną utrzymane na takim poziomie, aby do 2015 roku uzyskać 30-procentowy wzrost płac. Ponadto w nowym roku akademickim – i w następnych – wyróżniające się jednostki naukowe będą mogły korzystać z wprowadzonej reformą dotacji projakościowej na najlepsze kierunki i programy studiów oraz przełomowe badania prowadzone w Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących.

Jak już wiadomo, budżet szkolnictwa wyższego w przyszłym roku wyniesie ponad 13,6 miliarda złotych. Będzie to o ponad 800 milionów więcej niż w roku bieżącym. Na dotację projakościową przewidziano 235 milionów.

W przypadku wspomnianych przez Panią Minister podwyżek, które dotyczyć mają zarówno pracowników naukowych, jak i administracyjnych – o ich wysokości zadecydują rektorzy poszczególnych uczelni.

Zarys tego, w jakim kierunku zmierzać będą działania nowego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka, można znaleźć w artykule zamieszczonym w tym numerze pisma na s. 5–11. Natomiast o zadaniach, jakie wyznaczył sobie na najbliższy rok prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, można przeczytać w wywiadzie zaprezentowanym na s. 14–19.

Oprócz tekstów o sprawach bieżących w numerze nie zabrakło też materiałów poświęconych listopadowej refleksji...

Rita Pagacz-Moczarska

listopad 151 / 2012