Zdrowie to bogactwo, zaś pieniądze wydawane na zdrowie są mądrą i opłacalną inwestycją w naszą przyszłość. Musimy poszerzać wiedzę, odkrywać nowe technologie i korzystać z dostępnych zasobów w sposób bardziej efektywny i innowacyjny. Musimy być w stanie uzyskiwać więcej – mniejszym kosztem. Należy wykorzystywać wiedzę i dowody naukowe o najwyższej jakości i na tej podstawie budować wydajne publiczne systemy ochrony zdrowia, które poprawią zdrowie naszych obywateli – akcentował komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i konsumentów John Dalli podczas swojego wystąpienia 16 kwietnia br. w auli Collegium Novum. Jego słowa stały się mottem specjalnego wydania miesięcznika „Alma Mater", tym razem poświęconego uniwersyteckiemu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu, który w swej naukowej działalności wielki nacisk kładzie właśnie na promocję zdrowia i stawia na interdyscyplinarne podejście do profi laktyki zdrowotnej, diagnostyki, leczenia, opieki i rehabilitacji.

Jednostka ta oferuje szesnaście różnych form studiów na pięciu kierunkach, między innymi na pielęgniarstwie, które w tym roku obchodzi w Polsce 100-lecie swego istnienia. Warto podkreślić, że jedną z pierwszych szkół kształcących pielęgniarki na ziemiach polskich była właśnie założona 100 lat temu w Krakowie Szkoła Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia Panien Ekonomek. Jej głównymi organizatorkami były Maria Epstein, Anna Rydlówna, Maria Wiszniewska i Joanna Stryjeńska. Wydział kultywuje tradycję tej szkoły. Kontynuuje także działalność pierwszej w Polsce Szkoły Zdrowia Publicznego, powołanej w 1991 roku jako międzywydziałowa jednostka Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W przyszłym roku Wydział Nauk o Zdrowiu będzie obchodził 15-lecie swojego istnienia. Jest dynamiczną jednostką i ma ciekawe perspektywy rozwoju, co ogromnie cieszy, zwłaszcza w kontekście alarmujących słów komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i konsumentów w związku ze zmniejszającą się liczbą pracowników opieki zdrowotnej w Europie. Notabene, w opublikowanym niedawno przez miesięcznik „Menedżer Zdrowia" rankingu akademickich jednostek kształcących menedżerów zdrowia studia z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej realizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM uznano za najlepsze podyplomowe studia menedżerskie w kraju. Sukcesów i powodów do dumy jest więcej. Jakich? O tym warto przeczytać w tej specjalnej edycji pisma.

Rita Pagacz-Moczarska

numer specjalny 140 / 2011