Z optymizmem i nadzieją na wiele dobrych zdarzeń w 2023 roku przygotowany został grudniowo- -styczniowy numer „Alma Mater”. Sporo w nim artykułów poświęconych nauce i osobom dla niej zasłużonym, których działania mają także niebagatelny wpływ na rozwój badań i współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a uczelniami zagranicznymi. Na łamach tej edycji pisma ukazane zostały efekty dokonań na tym polu rektora UJ w latach 2012–2020 prof. Wojciecha Nowaka, zdobywcy prestiżowego grantu ERC dr. inż. Rafała Kucharskiego, autorytetu w dziedzinie chirurgii endokrynologicznej, doktora honoris causa UJ prof. Andersa Bergenfelza, kierownika Pracowni Strukturalnej Dynamiki Białek na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ dr. Przemysława Nogłego czy współtwórcy porządku ustrojowego w Polsce prof. Mirosława Steca.

Ponadto udokumentowane zostały piękne jubileusze – świętowane nie tylko przez profesorów, ale także przez pracowników uniwersyteckiej klimatologii, romanistyki, geografii, chemii i farmacji. Rozpoczynamy też obchody, przypadających w 2023 roku, 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika – wybitnego astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i który, jak na początku tego numeru akcentuje rektor UJ prof. Jacek Popiel, jest przykładem uczonego mającego swoiste przesłanie także dla współczesności.

W numerze nie mogło zabraknąć również odniesień do świąt Bożego Narodzenia. Pojawiają się one w tekstach o kompleksowym badaniu i promowaniu witraży i o żakowskich gwiaździarzach, a także na nastrojowych fotografiach.

Zapraszając serdecznie do lektury, w imieniu swoim i zespołu redakcji „Alma Mater”, wszystkim Czytelnikom i Sympatykom pisma w tych niełatwych – naznaczonych wojną i pandemią – czasach, życzę spokojnych, przepełnionych optymizmem, miłością i radością świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiego dobra i pozytywnych myśli w nowym 2023 roku. Oby był lepszy od poprzedniego!

Rita Pagacz-Moczarska

grudzień - styczeń 237-238 / 2022/2023