Rozpoczynający się 1 października 659. rok akademicki w dziejach naszego Uniwersytetu na pewno nie będzie łatwym dla nas okresem pracy. I to nie tylko dlatego, że nadal będziemy żyli w niepewności związanej z realnymi zagrożeniami kolejnymi mutacjami wirusa COVID-19, dalszymi konsekwencjami trwającej wojny w Ukrainie. [...] Po raz pierwszy od wielu lat musimy zmierzyć się z poważnymi problemami finansowymi, które rodzi inflacja, zatrważający wzrost wydatków na utrzymanie Uczelni, spadek realnego poziomu wynagrodzeń pracowników, wysokości stypendiów. Musimy możliwie najszybciej wprowadzić program oszczędności – akcentuje w rozmowie otwierającej to wydanie „Alma Mater” rektor UJ prof. Jacek Popiel, apelując jednocześnie do społeczności akademickiej o wspólne działania, które pozwolą przetrwać trudny czas.

Optymistyczne wieści są takie, że w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” Uniwersytet Jagielloński został uznany za jedną z dwóch najlepszych uczelni akademickich w Polsce, uzyskując we wskaźniku rankingowym 99,4 procent. Uczelnia bardzo dobrze radzi sobie również w rankingach międzynarodowych. Wciąż jest bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi studiami na UJ. W roku akademickim 2022/2023 na wszystkich kierunkach i stopniach studiów krakowskiej Wszechnicy kształcić się będzie ponad 40 tysięcy osób, w tym 14 tysięcy na pierwszym roku. Pytanie tylko, w jakiej mierze trudna sytuacja finansowa Uczelni wymusi zmiany w organizacji dydaktyki. Czy konieczne stanie się wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? Czy trzeba będzie częściej, niż to wcześniej zakładano, organizować zajęcia zdalne? W obecnej sytuacji każdy scenariusz jest możliwy. A zatem: Quod felix, faustum fortunatumque sit! – Oby wszystko ułożyło się szczęśliwie, dobrze i pomyślnie!

Na kartach tego numeru zaklinamy rzeczywistość. Oprócz obszernego wywiadu z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem zamieszczona została szczegółowa analiza zagranicznych rankingów oraz teksty poświęcone: badaczom zatrudnionym na UJ CM z dużą liczbą cytowań, a także sukcesom uniwersyteckich naukowców, realizujących swe pasje badawcze na wielu polach, w różnych dziedzinach nauki. – Niepewność jutra jest mniej dolegliwa, gdy to jutro tworzymy razem. Szanse kształtowania są większe wówczas, gdy tworzymy je, czerpiąc z różnorodności ludzi oraz siły organizacji – podkreśla prof. Wojciech Czakon w artykule powstałym na bazie wykładu wygłoszonego w Modlnicy podczas Śniadania Profesorskiego.

Zapraszam serdecznie do lektury z nadzieją na dobre rozwiązania w trudnych kwestiach, które pojawią się w 659. roku akademickim najstarszej polskiej uczelni.

Rita Pagacz-Moczarska

październik 235 / 2022