Pierwsza polska uczelnia, powołana do życia przez króla Kazimierza Wielkiego aktem fundacyjnym z 12 maja 1364 roku, świętuje 658. rocznicę swego istnienia. To ważne wydarzenie Uniwersytet Jagielloński upamiętnia w sposób szczególny, przypominając jednocześnie, że fundamentami krakowskiej Wszechnicy od zawsze są autonomia, wolność badań, mądre nauczanie i akademicka dyskusja.

12 maja w katedrze na Wawelu przedstawiciele władz UJ, studentów i absolwentów w symbolicznym akcie wdzięczności złożą wiązanki kwiatów na grobie założyciela krakowskiej uczelni, a także na sarkofagach jej późniejszych odnowicieli – świętej królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. W godzinach przedpołudniowych w auli Collegium Novum, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ, tytułem doktora honoris causa wyróżniony zostanie jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych – Wiesław Myśliwski. 14 maja w Auditorium Maximum z okazji Święta UJ odbędzie się wyjątkowy koncert, który pierwotnie miał być koncertem noworocznym, ale z powodu pandemii został odwołany.

Wszystkich niecodziennych uniwersyteckich imprez planowanych na najbliższy czas w naszym mieście wymienić, oczywiście, nie sposób. Warto jednak jeszcze wspomnieć o krakowskich juwenaliach, które – po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią SARS-CoV-2 – odbędą się w dniach 17–22 maja. Muzyczną oprawę sześciodniowego święta krakowskich studentów, rozpoczynającego się w Strefie Plaża AGH przy ul. Józefa Rostafińskiego 4, zapewni ponad 30 gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Relacje z obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz juwenaliów pojawią się w kolejnym wydaniu „Alma Mater”. W tej edycji pisma natomiast na wyjątkową uwagę zasługują: artykuł dotyczący napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej konsekwencji w świetle prawa – autorstwa prof. Romana Kwietnia z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, teksty komentujące wojnę w Ukrainie kierownika Katedry Kultury Słowian Wschodnich UJ prof. Grzegorza Przebindy oraz materiały informujące o różnych formach pomocy, jaka na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych krakowskich uczelniach organizowana jest dla uchodźców z Ukrainy.

Szczególnie polecam także teksty poświęcone zasłużonym profesorom UJ, badaniom nad krwiotwórczymi komórkami macierzystymi czy insygniom uniwersyteckim z 1900 roku. Wierzę również, że wzrok Czytelników przyciągną fotografie, artykuły i zapowiedzi dotyczące aktualnych ciekawostek ze świata kultury.

Rita Pagacz-Moczarska

maj 233 / 2022