Na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają intensywne prace związane z wprowadzaniem w życie założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. 30 stycznia 2019 Senat UJ zatwierdził skład pierwszej Rady Uczelni, 6 lutego rektor UJ prof. Wojciech Nowak członkom tego zespołu wręczył akty nominacyjne. 14 lutego zarządzeniem rektora utworzone zostały cztery szkoły doktorskie: nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. W ciągu kilku następnych dni rektor, przychylając się do propozycji dziekanów, zadecydował o wyborze dyrektorów oraz członków rad szkół doktorskich. Akty powołania otrzymali oni 20 lutego. Równolegle prowadzone są prace nad projektem nowego Statutu UJ. Dyskusje dotyczące tego ważnego dokumentu odbywają się w różnych gremiach i na różnych płaszczyznach. By zaangażować w debatę jak najliczniejszą grupę członków społeczności akademickiej, z inicjatywy władz UJ w Auditorium Maximum organizowane są otwarte konsultacje, a od stycznia 2019 działa internetowe forum dyskusyjne. Według doniesień Biura Prasowego UJ do 22 lutego 2019 miało ono 17300 wyświetleń oraz 947 unikatowych osób odwiedzających, które napisały 65 komentarzy odnoszących się do poszczególnych działów projektu Statutu UJ. Oprócz tego, na adres mailowy ustawa2.0@uj.edu.pl wpłynęło 55 wiadomości z różnymi komentarzami, uwagami i pomysłami. – Projekt Statutu UJ zostanie przekazany Radzie Uczelni i związkom zawodowym do konsultacji najprawdopodobniej w marcu 2019. Mam nadzieję, że w czerwcu Senat UJ go zatwierdzi, tak aby, zgodnie z ustawą, 1 października 2019 rozpocząć nowy rok akademicki już z nowym Statutem. I to jest obecnie najważniejsze – akcentuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie otwierającym bieżące wydanie pisma. Rektor przedstawia w nim nie tylko harmonogram działań zaplanowanych na najbliższe miesiące, mówi również o najbardziej emocjonujących społeczność akademicką punktach projektu nowego Statutu, a także o uchwale Senatu UJ dotyczącej sprzeciwu wobec mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Zachęcam do przeczytania tego wywiadu, jak również do zapoznania się z treścią uchwały.

W tym numerze polecam też kolejny reportaż z cyklu „Smak życia”, którego bohaterem jest prof. Jerzy Jurkiewicz, obszerny artykuł autorstwa prof. Franciszka Ziejki zatytułowany Stanisław Pigoń, czyli jak kochać Polskę? oraz materiały poświęcone: 115. rocznicy powstania Instytutu Stomatologii UJ, mikroskopii przyżyciowej w badaniach biomedycznych, sensacyjnym odkryciom krakowskich archeologów na Cyprze, a także relacje i fotoreportaże z bieżących wydarzeń uniwersyteckich.

Rita Pagacz-Moczarska

luty - marzec 206 - 207 / 2019