Quod felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! – tymi słowami rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak 1 października otworzy 653. rok akademicki najstarszej polskiej uczelni.

Uroczystości inauguracyjne przebiegać będą zgodnie z tradycją. Rano rektor, prorektorzy, przedstawiciele Senatu UJ, reprezentanci 15 uniwersyteckich wydziałów, doktoranci, studenci i pracownicy administracji zgromadzą się w kolegiacie św. Anny, gdzie mszę świętą odprawi metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Po niej przedstawiciele społeczności akademickiej przejdą w okolicznościowym pochodzie ulicami miasta z Collegium Maius do Auditorium Maximum. Tam zorganizowane zostaną główne uroczystości inauguracyjne, które dla redakcji miesięcznika UJ „Alma Mater”, obchodzącego w tym roku 20-lecie swego istnienia, będą mieć charakter wyjątkowy...

Co przyniesie bieżący rok akademicki? Z pewnością wiele zmian związanych nie tylko z wyborem nowych władz Uczelni na kadencję 2016–2020, ale także z pierwszym etapem reformy polskiego szkolnictwa wyższego.

Jak zapowiada rektor UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie zamieszczonym w tej edycji pisma na s. 12–17, priorytetami w nowym roku akademickim będą stabilizacja finansowa, jakość i efektywność badań naukowych, jakość nauczania, rozwój inwestycji i upraszczanie procedur administracyjnych. Niemałym wyzwaniem stanie się dostosowanie Statutu UJ do nowych zapisów deregulacyjnych, które wejdą w życie 1 października 2016, a także utworzenie nowego wydziału, który wyłoni się z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2017.

W tym numerze warto też zwrócić uwagę na prezentację władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016–2020, a także wywiady z profesorami: Andrzejem Manią, Piotrem Laidlerem, Jackiem Popielem, Marią Jolantą Flis oraz Stanisławem Kistrynem, podsumowujące cztery lata poprzedniej kadencji.

Październikowemu wydaniu „Alma Mater” atrakcyjności dodaje ponad 300 wyjątkowych fotografii, ilustrujących, między innymi, wizytę papieża Franciszka w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, reportaż w cyklu „Smak życia”, artykuły poświęcone fotografowi Adamowi Karasiowi, pułkownikowi Władysławowi Belinie-Prażmowskiemu, medycynie górskiej, tekst o jubileuszach Piwnicy pod Baranami, jak również blok materiałów dotyczących polsko-francuskiego kongresu geograficznego oraz Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Zapraszam do lektury. Naprawdę jest w czym wybierać.

Rita Pagacz-Moczarska

październik 187 / 2016