Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski to według tegorocznego rankingu szkół wyższych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy" dwie najlepsze uczelnie w Polsce. Najlepszą uczelnią medyczną czwarty raz z rzędu został Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. O uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbyło się 9 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, a także szczegółach dotyczących tego prestiżowego rankingu można przeczytać w bieżącej edycji „Alma Mater". W numerze ponadto relacja z obchodów 651. rocznicy założenia Uczelni, podczas których 12 maja 2015 w auli Collegium Maius tytułem doktora honoris causa wyróżniony został jeden z najwybitniejszych współczesnych socjologów i teoretyków nauk społecznych prof. Anthony Giddens, a złoty medal Plus Ratio Quam Vis otrzymał wybitny historyk mediewista, znawca dziejów Krakowa, sekretarz generalny PAU prof. Jerzy Wyrozumski, obchodzący w tym roku 85-lecie urodzin. Warte polecenia są także: reportaż poświęcony poetce, eseistce, wykładającej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Literatury XX Wieku prof. Zofii Zarębiance, wspomnienie o zmarłym 14 maja 2015 wybitnym historyku sztuki prof. Zdzisławie Żygulskim juniorze, tekst o znanym krakowskim fotografie Walerym Rzewuskim oraz artykuły związane z 100. rocznicą połączenia Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza z królewskim miastem Kraków, 100. rocznicą śmierci prof. Karola Olszewskiego i 45-leciem Instytutu Socjologii UJ.

Lektura innych tekstów wyjaśnia, między innymi, co kryje się pod nazwą „garaż złożoności", na czym polegają kreatywne rozwiązania dla zmniejszenia opresyjności zdegradowanych przestrzeni publicznych i społecznych Krakowa, co nowego obowiązuje w organizacji studiów oraz jak doszło do zorganizowania w Collegium Maius wystawy niezwykłych witraży, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Numer pełen jest zdjęć z bieżących uniwersyteckich uroczystości, ale nie brakuje też wyjątkowych fotografii, dokumentujących historyczne wydarzenia Krakowa i istniejącej w nim od 651 lat najstarszej polskiej uczelni.

Rita Pagacz-Moczarska

czerwiec - wrzesień 175-176 / 2015