Duży ruch panuje na froncie inwestycyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po latach starań rozpoczęła się budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu. Na początku lutego władze Uczelni przekazały plac pod budowę konsorcjum firm Warbud SA, VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH&CO KG i Porr (Polska) SA. Trwa modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Do szczęśliwego końca dobiega realizacja kompleksu Paderevianum II – zakończenie prac budowlano-montażowych przewidziano na koniec kwietnia 2015, a prac wyposażeniowych na koniec czerwca. Zmodernizowana została dawna siedziba Instytutu Zoologii – budynek przy ul. Ingardena 6, gdzie przeprowadził się Instytut Psychologii.

Rośnie Kampus 600-lecia Odnowienia UJ – kontynuowana jest budowa nowego obiektu dla Wydziału Chemii, trwają prace związane z realizacją nowej siedziby dla Instytutu Nauk Geologicznych. 23 lutego 2015 przyszła dobra wiadomość z kancelarii prezydenta RP, który podpisał ustawę o wydłużeniu do roku 2017 realizacji wieloletniego programu „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego". Kwota przeznaczonych na ten cel budżetowych pieniędzy nie ulegnie zmianie, ale możliwe będzie przesunięcie na dwa lata blisko 70 z ponad 940 milionów złotych.

W bieżącym numerze „Alma Mater" nie brakuje artykułów o realizowanych właśnie uniwersyteckich inwestycjach, które otwierają przed badaczami i studentami naszej Uczelni wspaniałe perspektywy rozwoju, umożliwiając nie tylko poprawę warunków nauczania, ale również prowadzenie nowoczesnych badań naukowych. Ale to nie teksty o inwestycjach nadają ton tej edycji pisma. Jej bohaterami są bowiem ludzie – wybitni pracownicy naszej Uczelni z pasją realizujący swoje naukowo-badawcze i organizacyjne cele, odnoszący sukcesy na różnych polach swoich działań. Stanowią oni o sile Uniwersytetu. Szczególnie polecam artykuły im poświęcone, tym bardziej że wzbogacone zostały ciekawym materiałem ilustracyjnym.

Rita Pagacz-Moczarska

styczeń-marzec 171-172 / 2015