Kilka tysięcy osób wzięło udział w majowych obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to święto polskiej nauki. 10 maja w uroczystym posiedzeniu Senatu UJ uczestniczyli prezydent RP Bronisław Komorowski, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który z rąk rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka otrzymał złoty medal Plus Ratio Quam Vis. Podczas jubileuszowych uroczystości tytułem doktora honoris causa wyróżnieni zostali dwaj wybitni uczeni: laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1988 roku prof. Robert Huber oraz teoretyk zarządzania i profesor nauk ekonomicznych Witold Kieżun.

By uczcić 650. rocznicę ufundowania najstarszej polskiej uczelni, do Krakowa przybyło ponad stu rektorów uniwersytetów z całego świata, rektorzy uczelni polskich, a także posłowie, senatorowie RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności. Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta i regionu Małopolski, przedstawicieli świata kultury i sztuki oraz duchowieństwa różnych wyznań, darczyńców i przyjaciół Uniwersytetu. Jubileusz był okazją nie tylko do przypomnienia kulturotwórczej roli Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przede wszystkim do dyskusji w szerszym, międzynarodowym gronie, między innymi, nad kondycją polskiej nauki, kierunkami jej rozwoju, jak rówież internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i taką promocją europejskich uczelni, by mogły skutecznie konkurować z uniwersytetami z innych części świata.

Głównym uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło wiele imprez – konferencje naukowe, wystawy, koncerty, gale, regaty, a także widowisko historyczno-muzyczne Universa – opera otwarta, które odbyło się na Rynku Głównym w Krakowie. Zorganizowanie tych wszystkich wydarzeń wymagało wysiłku wielu profesorów, asystentów oraz blisko 500 doktorantów, studentów i pracowników administracji. Ale było warto!

Razem i zgodnie. Tylko dzięki tym pieczołowicie pielęgnowanym wartościom akademickim stoimy dziś w obecnym miejscu uniwersyteckich dziejów – podkreślił rektor UJ prof. Wojciech Nowak 10 maja w Auditorium Maximum, dziękując wszystkim za zaangażowanie przy realizacji wielkiego przedsięwzięcia.

Do zbioru okolicznościowych pamiątek, jakie po nim pozostaną, dołącza dziś trzeci specjalny numer miesięcznika „Alma Mater". Wierzę, że zamieszczone w nim artykuły i fotografie choć w części przybliżą atmosferę panującą podczas wyjątkowych dni pięknego uniwersyteckiego święta.

Rita Pagacz-Moczarska

czerwiec - lipiec 167 / 2014