Rok 2014 zapisuje się w pamięci społeczności akademickiej Krakowa i Polski w sposób absolutnie wyjątkowy. To właśnie w tym roku Uniwersytet Jagielloński – najstarsza polska uczelnia, świętuje 650-lecie swojego istnienia, a jeden z najznakomitszych jej absolwentów: Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II, zostaje wyniesiony na ołtarze...

O tym, jaką rolę krakowska Wszechnica odegrała w życiu Papieża Polaka, jak silne związki emocjonalne łączyły Go z Uniwersytetem, świadczą liczne Jego wypowiedzi, a także spotkania z pracownikami i studentami Uniwersytetu. Nic więc dziwnego, że za tę szczególną więź ze społecznością akademicką Krakowa przedstawiciele władz UJ w symboliczny sposób pragnęli podziękować Janowi Pawłowi II, uczestnicząc 27 kwietnia br. na placu św. Piotra w Rzymie w uroczystościach kanonizacyjnych. Środowisko uniwersyteckie reprezentowali: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ – profesorowie Stanisław Kistryn, Piotr Laidler i Andrzej Mania, oraz dwaj byli rektorzy UJ prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł.

Zaledwie kilkanaście dni po tym wyjątkowym wydarzeniu, bo 10 maja, odbędą się centralne obchody Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu.

Warto też dodać, że dwa dni wcześniej, 8 maja, specjalne wydanie „Alma Mater" nr 165/2014 wraz z przesłaniem władz Uczelni oraz okolicznościowym medalem znajdzie się w kapsule czasu, która zakopana zostanie w Ogrodzie Profesorskim, a otwarta – nie wcześniej niż po 50 latach! Ten jubileuszowy numer przygotowany więc został także z myślą o przyszłych Czytelnikach. Prezentuje on zarówno dziedzictwo Uniwersytetu – przypominając, jak celebrowano poprzednie wielkie jubileusze krakowskiej Wszechnicy w 1900, 1964 i 2000 roku, jak i to, czym dzisiaj żyje i w jakiej jest kondycji najstarsza polska uczelnia, na której obecnie na 15 wydziałach kształci się blisko 50 tysięcy studentów.

Wierzę, że dzięki artykułom, a także licznym fotografiom zamieszczonym na łamach tej specjalnej edycji pisma udało się nie tylko przypomnieć ważne dla świętującego swoje 650-lecie Uniwersytetu historyczne wydarzenia, ale także pokazać Uniwersytet we współczesnej odsłonie, pokazać nowoczesną uczelnię, która buduje swą przyszłość, inspirując się przeszłością...

Rita Pagacz-Moczarska

kwiecień 165 / 2014