Takiego obrotu wydarzeń nie spodziewał się nikt! Epidemia wywołana pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim rektor prof. Wojciech Nowak, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, już 10 marca podjął decyzję o odwołaniu wszelkich konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym i sportowym organizowanych przez UJ, a także wykładów dla studentów oraz doktorantów. 11 marca wstrzymane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne i wprowadzono obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników na terenie Uczelni. 13 marca władze UJ wprowadziły nadzwyczajny tryb pracy. Odwołano wszystkie spotkania, obrady, obrony prac doktorskich, posiedzenia rad wydziałów, rad dyscyplin, a także inne wcześniej zaplanowane na terenie Uniwersytetu wydarzenia. Praca osób niebędących nauczycielami akademickimi ograniczona została do niezbędnego minimum. Uniwersytet Jagielloński był pierwszą z polskich uczelni, która wprowadziła nadzwyczajny tryb pracy i zawiesiła zajęcia dydaktyczne.

Pomimo epidemii ciągłość wykonywania wszystkich obowiązków służbowych przez społeczność akademicką UJ została jednak zachowana. Co więcej, w ciągu dosłownie trzech dni poszczególnym jednostkom UJ udało się zorganizować pracę zdalną i nie tylko znakomicie ze sobą współpracować, ale także wzajemnie się wspierać. Dowodem na to była, między innymi, akcja #UJdlaszpitala, podczas której zebrano ponad dwa miliony złotych.

Fundamentalne znaczenie dla dobrej organizacji pracy podczas ostatnich trzech miesięcy miało wsparcie, jakie społeczność akademicka UJ otrzymała od władz Uczelni, przede wszystkim poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu na każdym etapie rozwoju pandemii. Warto też dodać, że od 28 maja władze UJ zorganizowały dla wszystkich pracowników pakiet bezpłatnych badań „COVID+”.

12 maja, w 656. rocznicę powołania Uczelni, wydarzeniem zapisującym się w dziejach Uniwersytetu w sposób absolutnie wyjątkowy były wybory rektora UJ na kadencję 2020–2024, które na skutek reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią po raz pierwszy w historii musiały odbyć się metodą on-line. W tajnym głosowaniu 227 elektorów 306. rektorem UJ został obecny prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel. 21 maja poznaliśmy także kandydatów na prorektorów UJ na kadencję 2020–2024.

Próbą udokumentowania tych wszystkich niezwykle ważnych historycznych wydarzeń, których byliśmy świadkami od marca do końca maja 2020 roku, jest specjalne wydanie „Alma Mater”. Otwiera je wywiad z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem, informującym o zadaniach, jakie czekają na obecne i przyszłe władze Uniwersytetu w najbliższych miesiącach.

W numerze ponadto biografia i program nowego rektora UJ prof. Jacka Popiela, a także wywiady z dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcinem Jędrychowskim, kierownikiem Pracowni Wirusologii przy Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ prof. Krzysztofem Pyrciem oraz socjologiem prof. Piotrem Sztompką.

Znaczna część pisma poświęcona została naszemu studentowi i doktorowi honoris causa UJ – świętemu Janowi Pawłowi II, w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą jego urodzin. O działaniach Papieża podjętych w obronie Galileusza pisze w swym najnowszym tekście prof. Franciszek Ziejka.

Artykułów, wywiadów, relacji z wydarzeń i dokumentujących je fotografii wartych polecenia jest w tej edycji pisma znacznie więcej. Długo jeszcze można by je wymieniać. Ich przygotowanie, w specjalnej odsłonie, było dla redakcji niemałym wyzwaniem, gdyż praca nad tym wydaniem w znacznej mierze również miała charakter zdalny. Zapraszam więc do lektury z nadzieją, że temu wyzwaniu udało się sprostać.

Rita Pagacz-Moczarska

numer specjalny 217 / 2020