Świat w szalonym tempie próbuje odrobić stracony przez pandemię czas. Ostatnie dwa miesiące w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim minęły w ferworze organizacji mnóstwa różnych imprez, uroczystości, konferencji, wystaw, koncertów, spotkań, a także inicjatyw mających na celu pomoc uchodźcom i walczącej Ukrainie. Wszystkich tych wydarzeń wymienić nawet nie sposób, wiele z nich udało się jednak uwiecznić na łamach bieżącego wydania „Alma Mater”.

Numer otwiera wystąpienie rektora UJ prof. Jacka Popiela z okazji 658. rocznicy powołania krakowskiej wszechnicy oraz relacja z uroczystego posiedzenia Senatu UJ, podczas którego tytuł doktora honoris causa UJ otrzymał Wiesław Myśliwski – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych. Ten wyjątkowy twórca, wnoszący wielki wkład w kształtowanie naszej wrażliwości, autor pełnych mądrości życiowej i indywidualnej prawdy o człowieku dzieł, wygłosił w auli Collegium Novum piękne przemówienie, dotyczące literackiego powołania, aktu tworzenia, a także fundamentalnych kwestii poświęconych nieodgadnionej naturze ludzkiej. Warto przeczytać tekst tego wystąpienia zamieszczony w niniejszej edycji pisma.

Na wyjątkową uwagę zasługują również artykuły o Szkole Prawa Ukraińskiego, rekrutacji na UJ dla studentów z Ukrainy oraz komentarz kierownika Katedry Kultury Słowian Wschodnich UJ prof. Grzegorza Przebindy, zatytułowany Czy w Rosji są siły gorsze od Putina?

Szczególnie polecam też bogato ilustrowany wywiad z historykiem, mediewistą i dyrektorem Archiwum UJ w latach 2012–2022 prof. Krzysztofem Ożogiem.

W numerze także blok tekstów podsumowujących 20 lat działalności Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz materiały, których bohaterami są studenci, w tym zwłaszcza fotoreportaż z juwenaliów i tekst z cyklu „HistoriUJemy” o studenckich obelgach w dawnych wiekach.

Atutem tego numeru są także unikatowe zdjęcia: z wyjątkowych uniwersyteckich koncertów, Muzeum Polskiego w Rapperswilu czy planowanego szlaku kulturowego Via Medicorum, prowadzącego przez ul. Kopernika. Wzrok czytelników z pewnością przyciągną również, zamieszczone w GALERII „ALMA MATER”, fotografie prof. Andrzeja Urbanika z jego podróży dookoła świata. Bo przecież wakacje już tuż, tuż...

Zapraszam serdecznie!

Rita Pagacz-Moczarska

lato 234 / 2022

Pierwsza polska uczelnia, powołana do życia przez króla Kazimierza Wielkiego aktem fundacyjnym z 12 maja 1364 roku, świętuje 658. rocznicę swego istnienia. To ważne wydarzenie Uniwersytet Jagielloński upamiętnia w sposób szczególny, przypominając jednocześnie, że fundamentami krakowskiej Wszechnicy od zawsze są autonomia, wolność badań, mądre nauczanie i akademicka dyskusja.

12 maja w katedrze na Wawelu przedstawiciele władz UJ, studentów i absolwentów w symbolicznym akcie wdzięczności złożą wiązanki kwiatów na grobie założyciela krakowskiej uczelni, a także na sarkofagach jej późniejszych odnowicieli – świętej królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. W godzinach przedpołudniowych w auli Collegium Novum, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ, tytułem doktora honoris causa wyróżniony zostanie jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych – Wiesław Myśliwski. 14 maja w Auditorium Maximum z okazji Święta UJ odbędzie się wyjątkowy koncert, który pierwotnie miał być koncertem noworocznym, ale z powodu pandemii został odwołany.

Wszystkich niecodziennych uniwersyteckich imprez planowanych na najbliższy czas w naszym mieście wymienić, oczywiście, nie sposób. Warto jednak jeszcze wspomnieć o krakowskich juwenaliach, które – po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią SARS-CoV-2 – odbędą się w dniach 17–22 maja. Muzyczną oprawę sześciodniowego święta krakowskich studentów, rozpoczynającego się w Strefie Plaża AGH przy ul. Józefa Rostafińskiego 4, zapewni ponad 30 gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Relacje z obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz juwenaliów pojawią się w kolejnym wydaniu „Alma Mater”. W tej edycji pisma natomiast na wyjątkową uwagę zasługują: artykuł dotyczący napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej konsekwencji w świetle prawa – autorstwa prof. Romana Kwietnia z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, teksty komentujące wojnę w Ukrainie kierownika Katedry Kultury Słowian Wschodnich UJ prof. Grzegorza Przebindy oraz materiały informujące o różnych formach pomocy, jaka na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych krakowskich uczelniach organizowana jest dla uchodźców z Ukrainy.

Szczególnie polecam także teksty poświęcone zasłużonym profesorom UJ, badaniom nad krwiotwórczymi komórkami macierzystymi czy insygniom uniwersyteckim z 1900 roku. Wierzę również, że wzrok Czytelników przyciągną fotografie, artykuły i zapowiedzi dotyczące aktualnych ciekawostek ze świata kultury.

Rita Pagacz-Moczarska

maj 233 / 2022