To kolejne specjalne wydanie „Alma Mater”. Wyjątkowe. Jego bohaterami są trzej rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego: rozpoczynający właśnie kadencję prof. Jacek Popiel, jego poprzednik prof. Wojciech Nowak oraz zmarły 19 lipca 2020 prof. Franciszek Ziejka. Każdemu z nich poświęcony został w numerze osobny rozdział.

Pismo otwiera fotoreportaż z uroczystego przekazania władzy, które odbyło się 31 sierpnia 2020 w Collegium Maius, prezentacja nowych władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024 oraz wywiad z 306. rektorem najstarszej polskiej uczelni prof. Jackiem Popielem. Nowy rektor rozpoczął swą pracę 1 września, jednak szczególny moment przejęcia przez niego insygniów władzy: berła, pierścienia i łańcucha, od kończącego podwójną kadencję prof. Wojciecha Nowaka nastąpi 1 października 2020, podczas inauguracji nowego roku akademickiego. Ta wyjątkowa uroczystość, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, odbędzie się jednak nie, jak dotychczas, w Auditorium Maximum z udziałem licznie zaproszonych gości, ale w auli Collegium Novum w wąskim gronie przedstawicieli świata nauki i kultury Krakowa. Będzie też miała nieco inny przebieg. Rozpocznie się, co prawda, tradycyjnie mszą św., odprawioną w kolegiacie św. Anny pod przewodnictwem księdza prof. Tadeusza Panusia, ale po jej zakończeniu symboliczny orszak profesorów wyruszy z Collegium Maius i przejdzie Plantami tylko do Collegium Novum. Tam przeprowadzona zostanie główna część uroczystości, podczas której ślubowanie złożą studenci reprezentujący wszystkie wydziały Uniwersytetu. Złotym medalem Plus Ratio Quam Vis uhonorowany zostanie rektor UJ poprzednich dwóch kadencji prof. Wojciech Nowak. W tej wyjątkowej edycji pisma, w dość niekonwencjonalny sposób, bo za pośrednictwem fotoreportażu, przypominamy Jego dokonania, dziękując jednocześnie za ośmioletnią pracę na tym stanowisku.

Z ogromnym wzruszeniem wspominamy także prof. Franciszka Ziejkę, rektora UJ w latach 1999–2005. Jego przedwczesne odejście jest dla redakcji „Alma Mater” bardzo bolesną stratą, gdyż Profesor był nie tylko pomysłodawcą, ale również przez blisko 25 lat opiekunem merytorycznym pisma. W numerze wspominają Profesora obecny rektor UJ prof. Jacek Popiel, prof. Anna Czabanowska- Wróbel, dr hab. Tomasz Bilczewski, profesor UJ. Jest również fragment mojej ostatniej rozmowy z Profesorem, której ostateczny kształt powstał w czerwcu 2020 roku, a także jeden z ostatnich Jego tekstów, poświęcony naukowemu dziedzictwu Jana Pawła II.

Zachęcam do lektury tego numeru. W nim w sposób szczególny – tak jak w życiu – radość przeplata się ze smutkiem...

Rita Pagacz-Moczarska

numer specjalny 218 / 2020