Wydawało się, że po wiosennym lockdownie już nic gorszego nie może się wydarzyć. A jednak...

W związku z powagą sytuacji, a także w trosce o zdrowie, dobro i bezpieczeństwo społeczeństwa polskiego 22 października 2020 z apelem do władz RP wystąpiło Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 30 października 2020 stanowisko w sprawie obecnej sytuacji społecznej oraz apel do studentów i doktorantów wystosowało prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dokumenty te znalazły się na łamach bieżącego wydania „Alma Mater”, które otwiera relacja z inauguracji 657. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. To właśnie podczas tego wydarzenia rektor poprzednich dwóch kadencji prof. Wojciech Nowak przekazał insygnia władzy przejmującemu funkcję rektora na lata 2020–2024 prof. Jackowi Popielowi. – Uniwersytet jest częścią społeczeństwa, państwa, stąd nasz obowiązek zabierania głosu w sprawach, w których wiedza i doświadczenie badaczy mogą dopomóc w diagnozowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Czas pandemii przywrócił wiarę w naukę i badania, przywrócił wiarę w sens inwestowania w naukę – akcentował rektor Jacek Popiel podczas swojego wystąpienia, w którym podjął wiele ważnych kwestii, dotyczących funkcjonowania Uczelni w obecnej rzeczywistości. Ta szczególna dla społeczności akademickiej uroczystość miała inny niż zazwyczaj przebieg, nie tylko dlatego, że zorganizowana została w pełnym reżimie sanitarnym, ale także z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które pojawiły się tuż przed jej rozpoczęciem.

W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną, inaczej niż zwykle, ale ze wzmocnioną siłą, wspominamy tych, którzy odeszli. Na łamach tej edycji pisma przywołujemy w pamięci wszystkich aresztowanych 81 lat temu – 6 listopada 1939, podczas Aktion gegen Universitäts-Professoren, czyli tzw. Sonderaktion Krakau. Chwilę refleksji poświęcamy także dawno i niedawno zmarłym profesorom i innym członkom naszej wspólnoty akademickiej, w tym w szczególności dwóm byłym prorektorom Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Stanisławowi Grodziskiemu i prof. Adamowi Strzałkowskiemu, a także, w 50. rocznicę śmierci, filozofowi Romanowi Ingardenowi.

Pamiętamy!

Rita Pagacz-Moczarska

listopad 219 / 2020